Artros i knät

Vid artros i knät så blir brosket ojämnt vilket kan leda till att benändarna nuddar varandra. Detta kan göra väldigt ont och orsakas oftast av gamla skador. Den vanligaste behandlingen vid artros är att bygga upp muskler med hjälp av träning.


artros i knät

Knäledsprotes till vänster, knä med artros till höger.

Symptom på artros i knät

Om du har fått artros i knät så gör det ont. Oftast när du går. Knät kan också bli varmt och svullet.

Har du kraftig artros så kan du bli lite hjulbent samt att det gör ont även om du är stilla.

Orsaker till artros

Det finns flera orsaker till knäartros. Så som ärftlighet, din ålder, din kroppsvikt och om du har haft tidigare skador i knät så som skadad menisk.

Trasig menisk kan orsaka artros

Om du har en trasig menisk så har du en mycket högre risk att drabbas av artros, broskförändringar, i knät senare i livet. Detta eftersom viktbelastningen på broskytorna ökar med upp till fem gånger så mycket.

Om du har opererat bort hela menisken så får du oftast artros redan efter 5-15 år efter operationen.

Behandling

Motion

Vid artros så ska du inte vara still. Rörlighet och motion är väldigt viktigt trots att det gör ont.

Genom att använda dina leder så bygger du nämligen upp muskler och värken minskar.

Hos en sjukgymnast eller arbetsterapeut får du individuella träningsråd. Många av dessa övningar kan du göra hemma med hjälp av gummiband eller pall.

Träningen måste dock öka långsamt och gradvis så att knät inte överbelastas.

Gå ner i vikt

Om du är överviktig kan du behöva gå ner i vikt. På detta sätt så minskar onödig tyngd på knät.

Medicin

Om du har ont så kan du behöva smärtstillande medicin. Börja med receptfria smärtstillande läkemedel.

Om du har en inflammation i leden så kan inflammationshämmande läkemedel hjälpa. Kortisonspruta i knäleden kan också hjälpa.

Hjälpmedel

Knäskydd kan avlasta den värsta smärtan. Även inlägg i skorna stödjer foten så att belastningen minskar.

Andra hjälpmedel för avlastning är promenadkäpp och krycka.

Operation

Om du inte blir bättre genom träning, viktnedgång, hjälpmedel eller medicin så kan det blir aktuellt med operation.

Med knäledsprotes

Den vanligaste operationen går ut på att sätta in nya leddelar (knäledsproteser). En ny knäled brukar minska smärtan och göra så att du kan röra leden bättre.

Men du kan inte idrotta hårt eller lägga för stor belastning på denna typ av led. En knäledsprotes håller i ungefär 15-20, sen behövs det bytas ut mot en ny.

Ändra vinkeln om du är hjulbent

Om du är hjulbent och under 60 år så görs i första hand en operation där man minskar belastningen på inre delen av knät. Då tas en del av knät bort för att förändra vinkeln på knät till en normal vinkel. Det sätts inte något i knät.

Denna typ av operation brukar hjälpa i ungefär tio år.