Symptom på meniskskada

En vanlig orsak till smärta i knät är meniskskada. Detta uppstår ofta vid vridvåld mot knäleden så som vid en tackling, vid en översträckning eller ibland bara kraftig uppresning från huksittande. Vid en meniskskada är det vanligt med dessa tre symptom:


1. Smärta när du sätter dig på huk eller vrider knät

symptom på meniskskadaMeniskskada ger en huggande smärta i knät vid exempelvis vridrörelser eller när du sätter dig på huk.

2. Låsningar

”Låsningar” eller upphakningar i knät som kommer från och till. Alltså svårigheter att sträcka ut benet. Ofta efter att du har suttit ner på knä.

3. Svullnad

Knät kan vara svullet efter belastningar, men ofta väldigt diskret. Meniskskada behöver dock inte ge svullnad.

Ska du söka vård?

Små meniskskador löser sig av sig själv. Du bör dock söka vård direkt om du har svårt att gå på knät eller om knät låser sig.

Om läkaren misstänker en meniskskada så är det vanligast att hen kommer att be dig att vänta i två veckor. För att se om smärtan försvinner av sig själv eller om du behöver behandling.

Om smärtan inte går över kan du behöva sjukgymnastik eller meniskoperation.

Test för att diagnostisera meniskskada

Det finns flera test för att diagnostisera en meniskskada. Bland annat Mc Murrays test eller Thessaly test.

Testen är olika rörelser av knät för att se var och när det gör ont eller knäpper. En rörelse är exempelvis rotering av underbenet på olika sätt samtidigt som knäleden är böjd.